Dette forløb er en omfattende værktøjs-kasse, som er designet til at hjælpe dig med at vokse som menneske i din karriere og i livet.

NLP kort fortalt;

NLP er en attitude som er karakteriseret ved din sans for nysgerrighed og eventyrlyst, samt ønsket om at lære teknikker og evner som kan hjælpe dig til at finde ind til hvilke kommunikationsformer der skaber indflydelse hos andre. NLP er en attitude hvor vi ser på livet som en sjælden og enestående mulighed for at lære !

NLP er en metode baseret på forudsætningen at al adfærd har en struktur…og at en struktur kan efterlignes, læres, undervises i og forandres.

NLP har udviklet sig til en række innovative teknikker, der giver personen muligheden for at uddanne sindet til at re-organiserer viden/informationer og synspunkter på måder, som nu giver de resultater som han/hun før troede ikke var mulige at nå.

NLP indeholder konkrete værktøjer til at arbejde med at ændre uhensigtsmæssige mønstre og vaner.

NLP indeholder en række af brugbare teknikker til, hvordan du f.eks. kan blive bedre til at coache andre gennem at stille virkningsfulde spørgsmål, samt hvordan du kan blive bedre til at sætte dig mål og hvordan du kan slippe gamle mønstre m.m.

NLP benyttes i dag mere og mere i blandt andet undervisning, coaching, teambuilding, terapi, lederudvikling og anden kommunikation.


Sandheden er, at der er visse mønstre, der får folk til at lykkes i erhvervslivet og i livet. Og når du lærer at anvende de strategier og principper, der har fungeret for andre, sætter du dig selv op til at følge i fodsporene på de der har nået deres drømme og mål.

Vi har taget ved lære af de bedste af de bedste i forskellige former for virksomheder og chunked det hele ned i mindre stykker så det er til at fordøje, som du derefter kan implementere i din virksomhed med målbare resultater.


Udbytte:

Erhverv:
Ledere, undervisere og medarbejdere, du opbygger og udvikler kompetencer indenfor:

 • Mødehåndtering
 • Projektledelse og teamwork
 • Styrke egen autenticitet, robusthed og relationer med andre.
 • Konfliktløsning
 • Kommunikation – herunder medarbejdersamtaler
 • Coaching
 • Samarbejde
 • Stresshåndtering – herunder opdage og afværge stress hos dig selv og dine kolleger/medarbejdere

Personligt:

 • Hvordan du kommer på bølgelængde med den person eller flere i en gruppe, som du taler med.
 • Hvordan du taler samme “sprog” i de relationer du finder dig selv i.
 • Hvordan du genkender- og arbejder med dine skyggesider.
 • Hvordan du kommer ind til kernen af et problem.
 • Hvordan du inspirerer, motiverer og forhandler.
 • Hvordan du løser indre og ydre konflikter.
 • Hvordan du opsætter konkrete, positive mål for dig selv og andre – og
  hvordan målene opnås.
 • Hvordan du bearbejder nervøsitet, usikkerhed og forvirring.
 • Hvordan du ændrer dine egne og andres reaktioner til mere positive måder at handle på.
 • Hvordan du kan stå stærkt og ressourcefyldt i situationer, der ellers kan gøre dig usikker.
 • Hvordan du sætter mål og når dem.

Forløbet:

Med indsigter og øvelser får du redskaber du kan anvende straks efter workshoppen.

Et konstant fokus på det enkelte menneskes udvikling og evner er forudsætningen for, at du kan forbedre evnen til at skabe resultater i livet.

Vi er ALTID et forbillede, om vi vil det eller ej. Vi har selvfølgelig også “dårlige” dage, men det handler i høj grad mere om, hvordan vi “rejser” os igen. Derfor er denne uddannelse udstyret med let anvendelige teknikker og redskaber.

Formålet med NLP-træningen er, at give dig en værktøjskasse, som du kan gøre brug af når det virkelig gælder. Du vil få en indføring i de teknikker og teorier der ligge til grunde for at kunne kommunikerer med mere tillid og gennemslagskraft i både de mere arbejds-relaterede situationer og socialt for at kunne skabe en stærkere bånd og relationer.

Du bliver fortrolige med innovative og effektive redskaber til at skabe og bibeholde god kontakt med dine medmennesker og arbejds-kollegaerne.

At turde være mere sig selv og skabe vedvarende relationer. Deltagerne vil blive rustet til at forstå sig selv og hinanden bedre, og der igennem skabe en bedre relationer og kommunikation, så vi lettere kan se formålet i og med livet.

 • Kriterier for NLP Practitioner uddannelsen
 • Introduktion til NLP
 • Indlæring og komfortzonen
 • NLP forudsætningerne
 • T.O.T.E.
 • Sindets Struktur
 • Sandwich feedback
 • Kommunikations-modellen
 • Kalibrering og Matching
 • Repræsentationssystemer
 • Øjenbevægelsesmodellen
 • Submodaliteter – Sindets Koder
 • Visuelle submodaliteter
 • Auditive submodaliteter
 • Kinestetiske submodaliteter
 • Kontrast analyse
 • Ankring
 • Fobikuren
 • Chunking
 • Metamodellen 
 • N.Ø.G.L.E.Modellen
 • Opfattelses positioner – En metode til konflikt håndtering
 • Projektioner – Skjulte sider af os selv
 • Livshjulet
 • Logiske Niveauer – At være formålsdrevet
 • Værdier – Din GPS i livet
 • N.Ø.G.L.E. Samtale modellen – øvelse gør mester
 • Metaprogrammer – Personlighedstyper
 • Arbejd med Metaforer og Storytelling
 • Lav Fremragende Præsentationer
 • N.Ø.G.L.E. Samtalen – øvelse gør mester
 • Skriftlig prøve
 • Praktisk prøve
 • Fremtidsmaskinen – Hvordan omsætter du din NLP?
 • Opsummering – Tak for denne gang

Uddannelser foregår i Vejle.
Centralt i forhold til transport og overnatning m.m.

Mere præcis information ved tilmelding.

Din investering for uddannelsen er kr. 22.500,- pr. deltager (plus moms ved fakturering til virksomheder).
For den investering får du 4 Moduler ialt 10 dages effektiv NLP- og coachtræning. + 2 live web-kald.

 • Samt alle kursusmaterialer og en komplet træningsmanual
 • Lækker let forplejning.
 • Adgang til lukket Facebook-gruppe, administreret af Kim Babbel.
 • Certificering
 • Et opfølgnings-webinar.

OBS: Mange virksomheder, både private og offentlige betaler gerne uddannelsen for udvalgte medarbejdere. Alternativt kan du måske tale med din chef om at få SKAT til at betale uddannelsen for dig. Klik her og se mere om bruttolønsordningen på Skat.dk.

Afbestilling skal ske skriftligt til The Shift Key, Stampesvej 53, 1., 7100 Vejle eller via mail kontakt@kimbabbel.rocks

Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15% af kursusafgiften. Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50% i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Datoer for “forår 2019” NLP Practitioner.

 • Modul 1: 8., 9., 10. marts 2019 –
  Vejle kl. 9.00 – 15.30
 • Modul 2: 30., 31. marts 2019 –
  Vejle kl. 9.00 – 15.30
 • Modul 3: 3., 4., 5. maj 2019 –
  Vejle kl. 9.00 – 15.30
 • Modul 4: 1., 2. juni 2019 –
  Vejle kl. 9.00 – 15.30

For mere information eller spørgsmål. kontakt mig på kontakt@kimbabbel.rocks